Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně
Rekonstrukce stravovacího provozu NsP v Bohumíně

Jednalo se o celkovou generální rekonstrukci stravovacího provozu v NsP v Bohumíně. Rekonstrukcí byly dotčeny dvě nadzemní podlaží. Součástí řešení stravovacího provozu bylo rovněž vybudování výdejního místa s jídelnou pro zaměstnance nemocnice.

Navržený provoz splňuje veškeré hygienické požadavky z hlediska zásobování, mytí, přípravy stravy, skladů a expedice stravy na oddělení. Kuchyně byla vybavena požadovanou vzduchotechnikou s jednotkou umístěnou ve venkovním prostředí.
Investiční náklad činil cca 28 mil. Kč.
Projektová dokumentace: studie, stavební řízení a výběr dodavatele, pro provedení stavby, autorský dozor

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci