Nemocnice s poliklinikou v Havířově
Rekonstrukce pavilonu TRN na hemodialýzu a nefrologickou poradnu

V současné době je dokončována dílčí rekonstrukce pavilonu TRN v NsP v Havířově na pracoviště hemodialýzy. Oddělení je členěno na dvě části – dialyzační sály celkem s 10 křesly pro pacienty a ambulantní část vč. nefrologické poradny. Na celém podlaží proběhla generální rekonstrukce daných prostor, v suterénu byly umístěny šatny personálu, sklady a technické zázemí pro provoz dialyzačního střediska (úpravna vody, strojovna VZT, výměníková stanice a elektrorozvodna).
Investiční náklad bez DPH činil cca 20 mil. Kč.
Projektová dokumentace: studie, jednostupňová pro provedení stavby, výběr dodavatele a stavební řízení, autorský dozor

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci