Nemocnice Břeclav
Zateplení stávajících objektů nemocnice

Z evropských fondů bylo provedeno v celém areálu Nemocnice Břeclav (mimo hospodářské budovy) zateplení objektů. Rozsáhlá rekonstrukce řešila veškerou výměnu okenních a dveřních křídel a fasádních stěn. Zateplení bylo provedeno kontaktním zateplovacím systémem z minerálního izolantu vč. finální fasádní omítky nebo provětrávaného kovového opláštění vstupního objektu nemocnice. Součástí řešení objektů bylo zateplení stávajících plochých střech vč. nové fóliové povlakové krytiny a provedení nového oplechování. Veškeré jednotky VZT na fasádě byly přemístěny na střechu, střech byla opatřena novými rozvody hromosvodu. Celkové
Projektová dokumentace: stavební řízení a výběr dodavatele, pro provedení stavby, autorský dozor

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci