Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Rekonstrukce objektu na dialyzační středisko

Projektová dokumentace řešila generální rekonstrukci a přístavbu památkově chráněného a cenného objektu v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Původní účel – ubytovna řádových sester, později provoz kuchyně s jídelnou byl popisovanou rekonstrukcí změně na dialyzační středisko.

Zděný třípodlažní objekt s trámovými stropy byl v úrovni 1. NP z hlavního průčelí citlivě přistaven, čímž byl vytvořen dostatečný prostor pro velký dialyzační sál se sedmi křesly. Vlastní provoz je umístěný v 1.NP (vyšetřovny, čekárny a šatny pacientů, dva dialyzační sály a zázemí pacientů a personálu). Sklady s technickým zázemím jsou umístěny v prostorách 1.PP, pracovny lékařů a sester v úrovni 2.NP. Strojovna VZT je umístěna v půdním prostoru.
Investiční náklad celé akce činil 31,5 mil. Kč, dialyzační středisko je v provozu.
Projektová dokumentace: studie, jednostupňová pro provedení stavby, výběr dodavatele a stavební řízení, autorský dozor

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci