Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Rekonstrukce centrální sterilizace a operačních sálů neurochirurgie

Rekonstrukce se týkala oddělení neurochirurgie v 5.NP západní části budovy J v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Nevyhovující stav tohoto oddělení vyvolal jeho celkovou rekonstrukci. Relativně na malém prostoru byl navržen operační trakt se dvěmi operačními sály, vstupními filtry, centrální sterilizací, přípravou pacientů a pooperačním pokojem se 4 lůžky. Operační trakt byl vybaven veškerým zázemím pro operační tým a stanovištěm sestry na pooperačním pokoji. Operační sály byly obloženy velkoformátovými deskami s vhodnou povrchovou úpravou pro tyto čisté prostory.
Stávající zděná budova se šesti nadzemními podlažími byla nadstavena o prostor technického zázemí – strojovnu VZT a rozšířena o přístavbu komunikační vertikály. Součástí řešení bylo vybudování nové výměníkové stanice v prostorách suterénu
Investiční náklad celé akce činil 110 mil. Kč, operační trakt je v provozu.
Projektová dokumentace: jednostupňová pro provedení stavby, výběr dodavatele a stavební řízení, autorský dozor

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci