Nemocnice s poliklinikou v Havířově
rekonstrukce bloku S3 - lékárna s odbornými pracovišti – 3. etapa

Poslední součást třetí etapy rekonstrukce a modernizace NsP v Havířově bylo vybudování lékárny základního typu s výdejem pro nemocnici. Provoz vznikl ve stávajících prostorách po ARO. Situování lékárny je navrženo v místě hlavního vstupu do nemocnice, s možností zásobování lékárny na úrovni okolního terénu a s možností vstupu pacientů z prostoru vstupní haly. Lékárna má tři výdejní místa, na který navazují sklady, přípravny a zázemí personálu. Lékárna je v provozu cca 2 roky.
Projektová dokumentace: pro stavební řízení a výběr dodavatele, pro provedení stavby, autorský dozor

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci