Nemocnice s poliklinikou v Havířově
Rekonstrukce bloku S2/1 – JIP a porodní oddělení – 3. etapa

Součástí 3. etapy rekonstrukce a modernizace NsP v Havířově bylo vybudování dvou mezioborových JIP ve stávajících prostorách bloku S2/1 a porodního oddělení. Jednalo se o rekonstrukci čtyř podlaží s nástavbou pro technické zázemí daných provozů.

Rekonstrukcí vznikly dvě mezioborové JIP po á 10 lůžkách, umístěných v jedno nebo dvoulůžkových uzavřených boxech. Uprostřed oddělení je stanoviště sestry a lékaře s dohledem na pacienty. Porodní oddělení sestává rovněž z centrálního stanoviště sestry, s dohledem na tři porodní boxy. V koncové části je situovaný operační porodní sál. Všechna tři oddělení jsou doplněna potřebným zázemím personálu, pacientů a vstupními filtry. Technické zázemí je umístěno jednak v suterénu (výměníková stanice, elektrorozvodna, kompresorová a vakuová stanice a rovněž v nadstavbě bloku S2/1 (strojovna VZT).

Prostory byly v těchto dnech úspěšně zkolaudovány.
Projektová dokumentace: studie, pro stavební řízení a výběr dodavatele, pro provedení stavby, autorský dozor 

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci