Nemocnice s poliklinikou v Havířově
Traumatologický a urgentní příjem, centrální příjem nemocných, ARO – 3. etapa

Třetí etapa rekonstrukce a modernizace NsP v Havířově řešila přístavbu hlavního monobloku. V rámci přístavby byl řešený veškerý příjem pacientů (urgentní, centrální a traumatologický) s potřebným diagnostickým zázemím (pracovištěm CT, MR – nerealizováno, RTG, SONO). Uprostřed přístavby s návazností na urgentní příjem je na úrovni přízemí umístěno pracoviště ARO se 7 lůžky. Hlavní vstup do nemocnice byl zachován a navazuje na nově vybudovaný centrální příjem, v rámci kterého jsou expektační lůžka. Přístavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená. V podzemním podlaží je umístěno požadované technické zázemí (elektrorozvodny, výměníková st., strojovna VZT, kompresorová a vakuová stanice a další).

Objekt je postaven v technologii monolitického skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm, částečně doplněným provětrávaným fasádním systémem z kovových kazet. Jednoplášťová bezúdržbová střecha přístavby je doplněna pásovým světlíkem pro prosvětlení vnitřních prostor, k čemuž také slouží atria. Objekt je založen na železobetonových pasech, snížená část půdorysu na vrtaných pilotách.

Na ose urgentního příjmu se dvěma zákrokovými sály pokračuje přes diagnostické pracoviště uzavřený provoz ARO s veškerým potřebným zázemím pro pacienty a personál. Oddělení je vybaveno samostatnými uzavřenými boxy pro pacienty. Centrální příjem, dělený na dětskou a dospělou část je doplněn o čtyři pozorovací lůžka. Tento příjem navazuje přes diagnostické pracoviště na chirurgické a traumatologické vyšetřovny. Mimo půdorys přístavby, v blízkosti vstupu na urgentní příjem, je situovaný heliport.

V rámci této etapy byla provedena výstavba energobloku - transformovny včetně nouzového zdroje. Provozy byly napojeny na centrální zdroj chladu, medicinální páry a byly provedeny veškeré přeložky a přípojky sítí.
Investiční náklad celé třetí etapy včetně mezioborových JIP a lékárny – viz níže) činil 285 mil. Kč, tato část etapy je již v provozu.
Projektová dokumentace: studie, pro územní řízení, pro stavební řízení a výběr dodavatele, pro provedení stavby, autorský dozor 

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci