Nemocnice Břeclav
Generel rekonstrukce a modernizace

V roce 2005 byl zpracován generel rekonstrukce a modernizace Nemocnice v Břeclavi. Generel mapoval celý areál nemocnice z hlediska stávajícího a budoucího provozu, provozní vazby a možnost jejího rozšíření vč. vyhodnocení lůžkových kapacit, ambulantních provozů a energií. Návrh řešil především rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor bez přístavby. Byly zhodnoceny nejen zdravotnické provozy ale také nezbytné hospodářské zázemí a stávající energetická náročnost. Celkem byla stanovena postupná rekonstrukce budov a provozů v časovém členění na 3 až 4 etapy, na dobu 8-mi let. Finanční náklady byly vyčísleny na cca. 1 mld. Kč.
Z celkových uvažovaných prací bylo prozatím realizováno zateplení fasád a střech všech zdravotnických provozů, včetně výměny oken.
Ve fotodokumentaci jsou uvedeny vizualizace pro rekonstrukci hlavního vstupu pavilonu D a propojovací krček mezi lůžkovými pavilony A a B.

Investiční náklad bez DPH činily 1,0 mld Kč.
Projektová dokumentace: generel

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci