Úrazová nemocnice v Brně
Objemová studie rozvoje nemocnice

V roce 2006 byla zpracována koncepce budoucího rozvoje Úrazové nemocnice v Brně. Studie mapovala celý areál nemocnice z hlediska stávajícího a budoucího provozu, provozní vazby a možnost jejího rozšíření vč. vyhodnocení lůžkové kapacity, ambulantního provozu a energií. Návrh řešil zejména přístavbu objektu Emergency, který zahrnoval neodkladný emergentní příjem s veškerou diagnostikou (RTG, SONO, MR) a veškerým potřebným zázemím vč. expektace. V následujících nadzemních podlažích byly umístěny provozy centrální sterilizace, dvě ARO a centrální operační sály. Objekt byl doplněn podzemním parkovištěm, prostory technického zázemí a přistávací plochou pro vrtulníky záchranné služby. Studie dále ve výhledu cca 15 let uvažovala s výstavbou stravovacího provozu, rekonstrukcí stávajících objektů nemocnice a vytvořením důstojného hlavního vstupu do nemocnice vč. humanizace dvorní části a uličních prostor a opravu fasád.

Investiční náklad bez DPH činily 1,6 mld Kč.
Projektová dokumentace: studie

zpět na Reference   zpět na Fotodokumentaci