Úrazová nemocnice v Brně-Objemová studie rozvoje nemocnice

Nemocnice s poliklinikou v Havířově-Přístavba operačních sálů a centrální sterilizace - 2. etapa

Nemocnice s poliklinikou v Havířově-Traumatologický a urgentní příjem, centrální příjem nemocných, ARO – 3. etapa

Nemocnice s poliklinikou v Havířově-Rekonstrukce bloku S2/1 – JIP a porodní oddělení – 3. etapa

Nemocnice s poliklinikou v Havířově-Rekonstrukce bloku S3 - lékárna s odbornými pracovišti – 3. etapa

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně-Rekonstrukce centrální sterilizace a operačních sálů neurochirurgie

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.-Rekonstrukce objektu na dialyzační středisko

Nemocnice Břeclav-Zateplení stávajících objektů nemocnic-

Nemocnice s poliklinikou v Havířově-Rekonstrukce pavilonu TRN na hemodialýzu a nefrologickou poradnu

Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně-Rekonstrukce stravovacího provozu NsP v Bohumíně

Nemocnice Břeclav-Generel rekonstrukce a modernizace